HEMMINIT  MESYUARAT INDUK HAL EHWAL MURID (HEM) KALI PERTAMA 2011

Tarikh                    :  09.01.2011.
Hari                        :  Ahad.
Masa                     :  1.30 tengah hari.
Tempat                                :  Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Gunong.
Pengerusi            :  Guru Besar.
Hadir                     :  17/20
Tidak Hadir          :  1.  Pn Sunarti binti Chin              -  Bersalin.
                                   2.  Pn Hjh Salwa binti Saad         -  Sakit Lutut.
                                   3.  Pn Zarina binti Othman         -  Bersebab.

AGENDA 1           :  Perutusan Pengerusi.

1.1.         Pengerusi mengucapkan salam dan terima kasih kerana kehadiran semua AJK
            pada Mesyuarat Induk HEM kali pertama.

1.2.         Mengingatkan bahawa kehadiran mesyuarat adalah perkara penting dan perlu diambil berat.  Guru-guru perlu meminta kebenaran GB terlebih dahulu jika tidak dapat hadir.  Perbuatan menipu MC (Medical Checkup) perlu dielakkan kerana apabila sabit kesalahan, pegawai berkenaan boleh dihukum sehingga peringkat diberhentikan kerja.
Makluman :  Semua guru.
                         
AGENDA 2           :  Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Lepas.

                                 2.1.  Hj Ahmad bin Abdullah membentangkan minit mesyuarat lalu yang bertarikh 31    
                                          Oktober, 2010.  

                                 2.2.  Pengerusi minta agar minit disahkan.
                                         2.2.1.  Cadang sa                      :  Pn. Rohaini binti Abdul Rahman.
                                         2.2.2.  Sokong cadangan       :  Pn. Asnida binti Hashim.
                                         2.2.3.  Diterima sebulat suara.

AGENDA 3           :  Perkara Berbangkit.

                                3.1.  En Zakiyudin bertanyakan tentang penggabungan kelab seperti diputuskan          
                                         dalam mesyuarat lalu yang akan dilaksanakan pada tahun ini (2011).   

                                         3.1.1.  En Azizan (PK HEM) menegaskan bahawa  keputusan penggabungan     
                                                     Kelab Pencegahan Jenayah, PPDa,  RIMUP dan Denggi seperti yang
                                                     dicadangkan dalam mesyuarat  lepas adalah TIDAK dilaksanakan. 
                                                     Tetapi, akan kekal seperti biasa agar lebih ramai guru boleh
                                                     memberikan khidmat mereka.  Beliau berharap dengan keputusan tidak                              
                                                     menggabungkan kelab, tugas guru-guru akan lebih ringan kerana bukan
                                                     hanya seorang guru sahaja yang akan melaksanakan aktiviti-aktiviti kelab.  
Makluman :  AJK berkaitan.

                                3.2.  Perjumpaan waris bagi menandatangani buku rekod untuk peperiksaan akhir            
                                         tahun yang tertunda akibat banjir 2010 akan dilaksanakan bersama pada
                                         perjumpaan waris semasa menandatangani buku rekod profil murid bagi
                                         peperiksaan pertengahan tahun 2011.   
Makluman :  Guru Kelas.

                                3.3.  Tentang tanda nama murid-murid, pihak  AJK berkaitan dan PK HEM akan
                                         memanggil jurujual tanda nama untuk mendengar maklumat tentang harga.  GB           
                                         meminta agar tanda nama murid berasaskan kain/sulaman bukan seperti
                                         tanda nama pegawai kerajaan untuk mengelak dari kehilangan, kerosakan pada
                                         baju murid dan mengelak bahaya murid tercucuk pin.
                                         Tindakan :  HEM dan AJK berkenaan.    

                                3.4.  Encik Rosli (PKKo) bertanyakan tentang Peti Kecemasan ada di mana?  GB         
                                         meminta AJK Keselamatan dan Kebajikan murid mengambil tindakan.  Beliau
                                         meminta agar AJK berkenaan  memastikan peti keselamatan tersebut berfungsi.    
                                         Beliau meminta agar Peti Keselamatan itu sentiasa dipastikan agar ubat-ubatan  
                                         asas yang perlu, sentiasa dalam keadaan yang cukup dan boleh digunakan.              
  Tindakah :  AJK Keselamatan & Kebajikan.


AGENDA 4           :  Isu-Isu Semasa. 
                               
                                4.1.  Perlantikan rasmi semua AJK Induk HEM.  Surat-surat perlantikan disampaikan
                                        kepada semua Setiausaha mengikut  jawatankuasa masing-masing.  Perlantikan
                                        adalah seperti tertera dalam Buku Takwim SK Gunong 2011.
Makluman :  Semua guru.

                                4.2.  Pelan Taktikal Rancangan Peningkatan Tahun 2011 Bidang Hal Ehwal Murid juga
                                        diedarkan kepada setiap jawatankuasa.  
                                        Menjelaskan lagi tentang Plan Taktikal ini, GB meminta setiap AJK berkaitan
                                        melaksanakan Perancangan Operasi, contohnya memberikan kursus kepada para
                                        pengawas sekolah agar mempamirkan tata kelakuan yang sopan.  Perancangan
                                        taktikal dan perancangan operasi perlulah dibuat mengikut format standard. 
                                        Maksudnya kertas kerja itu perlulah ada perkara-perkara seperti berikut di bawah.
                                         4.2.1.  Pendahuluan.
                                         4.2.2.  Objektif.
                                         4.2.3.  Sasaran, dan lain-lain. (Format yg standard) – AJK perlu menyiapkan dalam
                                                     masa 3 minggu dari tarikh mesyuarat ini.
Tindakan :  Semua AJK Induk HEM.

                                4.3.  GB menambah, semua ini perlu dilakukan kerana mahu meningkatkan status SK
                                         Gunong dari Sekolah Harapan kepada Sekolah Berprestasi Cemerlang.  Oleh
                                         demikian, guru-guru diminta memfokuskan kepada urusan-urusan P&P
                                         berbanding hal-hal remeh temeh yang lain.  
Makluman :  Semua guru.


                                4.4.  Murid-murid SK Gunong kelihatan ramai yang tidak ikut peraturan sekolah, gejala
                                         ini perlu tindakan AJK berkaitan.  Contohnya wujudkan buku peraturan sekolah
                                        dan jual kepada murid-murid.  Pada 19.01.2011 nanti, satu mesyuarat yang akan
                                        membincangkan latar belakang, visi, misi, logo sekolah akan diadakan.  
Tindakan :  AJK Disiplin.AGENDA 5           :  Hal-Hal Lain.

                                   5.1.  PK HEM  menyatakan perlantikan AJK Induk dalam Unit HEM telah dibuat lebih 
                                         awal, namun selepas itu dimurnikan lagi serta dimuktamadkan oleh Puan GB.  
                                         Harap guru-guru menerima perlantikan ini dengan hati terbuka.  Beliau meminta
                                         Setiausaha dan AJK berganding bahu  saling membantu dan `bergerak’ bagi
                                         pastikan perancangan dapat dlaksanak dengan lancar.  Mesyuarat  di peringkat 
                                         AJK perlu diadakan sekurangnya sebanyak 3 kali.  (Awal, pertengahan dan akhir
                                         tahun).
                                  Tindakan:  Semua AJK.


                                  5.2.   GB meminta agar dibuat plan operasi untuk perlantikan pengawas.  Peraturan
                                         sekolah diadakan segera dan dijual kepada setiap murid. 
Tindakan:  AJK Disiplin.


                                  5.3.   GB mencadangkan satu Perjumpaan Waris Tahun 6 diadakan pada 20.01.2011
                                         nanti, jam 11.15 pagi bertempat di Kantin SK Gunong.  Program hendaklah
                                         dianjurkan secara bersama iaitu Unit HEM dan Unit Kurikulum. 
Tindakan :  Unit HEM & Kurikulum.


                                  5.4.  GB mencadangkan lagi satu Perjumpaan Waris Tahun 4&5 diadakan pada
                                        10.02.2011, juga jam 11.15 pagi bertempat di kantin sekolah.
Tindakan :  Unit HEM & Kurikulum.


                               5.5.  Cikgu Azizan memaklumkan bahawa sehingga tarikh ini, RMT hanya 2 murid yang
                                        layak.  Pihak HEM telah terlajak member i sarapan kepada murid sebanyak 66
                                        murid X RM1.80 = RM 118.80. HEM mencadangkan satu surat dibuat agar pihak
                                        PIBG menanggung sarapan murid seramai 66 orang tersebut.  Surat tersebut akan
                                        dibuat oleh AJK Kantin/RMT kepada SU PIBG untuk memohon membayar balik
                                        kepada pihak yang menyediakan makanan RMT.
Makluman :  Semua guru.
Tindakan:  AJK Kantin/RMT.
                                                              5.6.  GB menegaskan bahawa Data Guru, semua guru boleh buka dan
                                        mengemaskinikannya.
 Makluman :  Semua guru.                                  5.7.  PK1 meminta guru-guru berkenaan meletakkan gambar pada papan carta
                                        organisasi sekolah agar ia nampak lebih sempurna.
Tindakan :  Guru Berkenaan.                               5.8.  GB memberikan peluang untuk bercakap hal-hal lain kepada setiap AJK Induk,
                                        namun semuanya tiada apa-apa untuk dicadang dan diucapkan seterusnya beliau
                                        menangguhkan mesyuarat  ke satu masa yang akan diberitahu nanti pada tepat
                                        jam 3.15 petang.

Dicatit oleh,                                                                             Disemak oleh,


………………………………………….                                                 …………………………………….
(HJ AHMAD BIN ABDULLAH)                                                (EN AZIZAN BIN YAHAYA)
Penyelaras Unit HEM,                                                           GPK HEM,  
SK Gunong.                                                                              SK Gunong.