Sunday, February 20, 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN, MISI DAN VISI

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”


 

MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
Melahirkan insan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, berketrampilan dan sejahtera.
Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.


MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia.



LENCANA SEKOLAH
                  LOGO SEKOLAH
Moto              :  Berusaha Berjaya.
Slogan          :  Menuju ke puncak.



Makna Lencana

Warna hijau melambangkan agama Islam menjadi Agama Rasmi dan alam sekitar yang sihat, kehidupan aman, damai dan penuh dengan kemakmuran. Hijau juga melambangkan kehidupan warga SK Gunong yang berakhlak, bersopan santun dan berbudi bahasa serta tinggi cita-cita.
Warna kuning melambangkan warna diraja yang menjadi tonggak kedaulatan Negeri Kedah.  Juga memberi makna, negeri Jelapang Padi  (Kebanyakan penduduk sekitarnya adalah pesawah).
Gunung melambangkan cita-cita dan kesungguhan warga SK Gunong (guru-guru, ibubapa dan murid-murid) yang tinggi bagi mencapai kecemerlangan sesuai dengan slogannya menuju ke puncak kejayaan di dunia dan di akhirat.
Gambar bulatan lingkaran matahari pula melambangkan keberanian, kesungguhan dan ketabahan seluruh warganya.


Lagu Sekolah

Berusaha Berjaya
Menjadi cogan kata
Kami murid semua

Menimba ilmu di dada
Berazam penuh cita
Untuk di hari muka

Kepada ibu bapa
Harapan tak disia
Kepada guru mulia
Jasamu dikenang masa

Belajar dengan tekun
Berusaha dengan yakin
Berpandu rukun negara

Pada Allah di pohon doa
Selamat sejahtera
Ess Kee Jii  (SKG)
Berusaha Berjaya

No comments: