Thursday, July 29, 2010

Program Literasi dan Numerasi (LINUS)


Program Literasi dan Numerasi (LINUS) telah mula dilaksanakan mulai 2010 hingga 2012 di seluruh negara. Program LINUS yang bertujuan memastikan semua murid Tahun 1 pada 2010 dapat menguasai kemahiran asas membaca, menulis (literasi) dan mengira (numerasi) selepas tahun 2012, iaitu berada di Tahun 4. Pelaksanaan program LINUS ini merupakan sebahagian daripada NKRA Kementerian Pelajaran Malaysia yang disasarkan menjelang tahun 2012.

Sehubungan itu, semua guru Tahun 1 yang mengajar Bahasa Melayu dan Matematik diwajibkan mengikuti kursus pengajaran dan pembelajaran modul LINUS mulai tahun 2010. Kursus tersebut yang dikendalikan oleh Bahagian Pendidikan Guru, KPM sedang dilaksanakan di seluruh negara mengikut zon negeri masing-masing.


Hari ini program LINUS SK Gunong  direalisasikan dengan aktiviti-aktiviti perlaksanaannya.  Antaranya mengadakan fasa-fasa mesyuarat bagi melihat perkembangan perlaksanaannya.  Guru Besar mendengar laporan baik dari segi perkembangan, permasalahan atau halangan yang perlu ditangani guru-guru LINUS. 
Selamat bermesyuarat..!

No comments: