Wednesday, July 28, 2010

Mesyuarat Panitia Agama Islam

Tarikh    :  28.07.2010
Masa     :  10.30 pagi.
Tempat  :  Bilik Mesyuarat SK Gunong.

Pengurusan Panitia Pendidikan Islam merupakan teras dalam pengurusan kurikulum sekolah khususnya dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan Pendidikan Islam. Peranannya amat penting dalam usaha menjadikan pengurusan kurikulum Pendidikan Islam di sekolah-sekolah lebih terancang dan sistematik.

Pengurusan Panitia Pendidikan Islam yang cemerlang akan memantapkan prestasi akademik dan sahsiah murid. Justeru itu, diharapkan maklumat ini dapat membantu merealisasikan harapan dan wawasan yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta Falsafah Pendidikan Islam.


Guru Besar sedang memberikan perhatian
 terhap permasalahan yang disampaikan oleh para ajk panitia.
SK Gunong dalam proses penambahbaikan pengurusan Panitia Pendidikan Agama Islam ialah menumpukan tentang Sistem Fail, Mengadakan sejumlah 14 buah fail yang mengandungi : i. Minit Mesyuarat ii. Maklumat Guru iii. Surat Menyurat / Pekeliling iv. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran v. Pencerapan / Penyemakan Buku Latihan vi. Perancangan Peningkatan Panitia vii. Analisis Ujian dan Peperiksaan viii. Laporan Program / Aktiviti ix. Persatuan Agama Islam x. Perkembangan Staf xi. Kewangan xii. Bank Soalan xiii. PAFA xiv. j-QAF.  Kesimpulannya pengurusan Panitia Pendidikan Islam di sekolah perlu mematuhi kehendak dan arahan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1986.

No comments: