Sunday, August 01, 2010

Lawatan SK GUNONG Ke Universiti Sains Malaysia

Kecemerlangan pendidikan bukan sahaja diperolehi dalam bilik darjah semata-mata tetapi ianya boleh juga didapati dengan kegiatan luar bilik darjah seperti membuat tinjauan alam atau lawatan sambil belajar.
Lawatan sambil belajar dapat dimanfaatkan oleh murid-murid dengan melihat sendiri tempat-tempat yang telah dipelajari dalam buku di sekolah. 
Murid-murid juga boleh membuat perbandingan tempat yang dilawati dengan apa yang telah dipelajarinya atau dapat di ambil pengalaman untuk memperbaiki kelemahan yang ada untuk menuju kecemerlangan.

 Bagi menterjemahkan dalam realiti kehidupan murid, maka Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Gunong, Alor Star, Kedah telah menganjurkan satu rombongan ke USM baru-baru ini. Dua buah bas dengan muatan penuh murid-murid SK Gunong bersama guru-guru pengiring telah berlepas ke USM seawal jam 8.00 pagi.  Di sana, murid- murid dibawa melawat ke salah sebuah Muzium USM dan Perpustakaan Hamzah Endut bagi mendedahkan pelajar suasana pembelajaran di kampus agar menjadi perangsang kepada mereka untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tertinggi selepas selesai persekolahan nanti.
Keriangan jelas terpancar di wajah anak-anak SK Gunong ini.
Lawatan ini diharapkan dapat mencapai matlamat dan objektifnya seterusnya dapat menjadikan SK Gunong sekolah yang tersenarai sebagai antara sekolah terbaik di negeri Kedah ini.  Ini semua pasti dapat dicapai sekiranya mendapat kerjasama dari semua pihak yang dengan ikhlas memberikan sumbangan dan kerjasama.


No comments: