Sunday, August 01, 2010

PERHIMPUNAN PAGI DI BULAN MERDEKA

Khusuk mendengar ucapan
Disipllin dipupuk ketika perhimpunan
Perhimpunan sekolah telah menjadi rutin mingguan dan diadakan pada tiap-tiap minggu persekolahan dan merupakan satu majlis rasmi di peringkat sekolah. Tujuan mengadakan perhimpunan sekolah ini adalah untuk menyemai, menanam dan memupuk semangat cinta dan taat setia kepada negara, serta meningkatkan lagi disiplin dan sifat-sifat keteladanan di kalangan murid-murid.

GB sedang berucap
Untuk mencapai matlamat-matlamat tersebut, perhirnpunan sekolah diwujudkan dalam satu suasana yang teratur, bertertib dan penuh hormat, di mana setiap orang dalam perhimpunan itu hendaklah mematuhi nilai, norma dan peraturan perhimpunan tersebut. Perkara-perkara yang boleh meninggikan lagi moral, disiplin dan perpaduan, menaikkan semangat kerajinan dan keusahaan serta membentuk sikap murid-murid ke arah yang lebih positif adalah digalakkan untuk disampaikan kepada murid-murid dalam perhimpunan.

No comments: