Friday, August 13, 2010

Taklimat Pengurusan Staf Akademik

Tarikh   :  10hb Ogos, 2010.
Hari      :  Selasa.
Masa    :  1.20 petang.
Tempat :   Pusat Sumber SK Gunong.
Kehadiran  :  Semua staf SK Gunong.

Guru Besar sedang memberikan taklimat.
Taklimat pengurusan sedang disampaikan.  Semua staf secara keseluruhannya perlu memahami dengan betul-betul kehendak Kementerian Pelajaran bagi dilaksanakan para guru di peringkat  sekolah. 


Murid belajar guru mengajar
JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2010

MISI
Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti

VISI
Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

MATLAMAT
1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu.
2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera.
3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

PIAGAM PELANGGAN
Kami warga Kementerian Pelajaran dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

1. Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan negara;

2. Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ;

3. Memberi peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang, agama dan keturunan untuk mendapat pendidikan yang sebaikbaiknya;

4. Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap, berkesan, canggih, dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan;

5. Menguruskan kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana;

6. Menyediakan staf yang mencukupi serta berdedikasi, komited, terlatih, berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif;

7. Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa, lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengamalan perkhidmatan penyayang;

8. Memastikan Kementerian sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan - murid, guru, masyarakat dan negara/Kerajaan; dan

9. Meningkatkan kegemilangan dan martabat profesion keguruan untuk menarik individu-individu yang terbaik menyertai perkhidmatan pendidikan.

Sumber:  JPN Kedah.

Memastikan persekitaran sekolah yang bersih dan selesa. 

No comments: